การสร้างปกทหารเรือ

ลิงก์

การสร้างปกทหารเรือ

https://www.facebook.com/pages/The-project-of-my-needlework/303772089762734

Advertisements

การสร้างกระโปรงกางเกง

ลิงก์

การสร้างกระโปรงกางเกง

…กระโปรงกางเกงคือ กระโปรงที่นำมาต่อเป้า โดยนำแบบตัดกระโปรงเบื้องมาสร้าง

การสร้างแผ่นหน้า
จุด อยู่ที่เส้นตรงของเอว (เอวที่ยังไม่ได้แต่งโค้งเส้น)
จุด อยู่ที่เส้นโค้งของเอว (เอวที่แต่งเส้นโค้งแล้ว)
จุดที่ อยู่ที่เส้นชายกระโปรงบริเวณเส้นกลางตัวหน้า
จุดที่ วัดจากจุด 1 ออกมา 1 เซนติเมตร ขีดเส้นตรง B ถึง 2
จุดที่ 3 ถึง 4 อยู่ที่เส้นสะโพกล่าง  แบ่งครึ่งจุดที่ 3 และ 4 ออกเป็น 3 ส่วนใช้ 1 ส่วน
จุด A ถึง 5 เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร 3 ลบ 1 เซนติเมตร
จุดที่ 2 – 6 เท่ากับ ระยะ 1 ส่วนของจุดที่ 3 ถึง 4 ที่เส้นสะโพกล่าง โดยขีดฉากออกจากจุดที่ 2 ไปถึงจุดที่ 6
จุดที่ 5 – 7 ความยาวของระยะจุดที่  2 ถึง 6  โค้งเส้นเป้าใหม่จุดที่ 3 ถึง 7
จุดที่ 8  อยู่ที่เส้นชายกระโปรงบริเวณตะเข็บข้าง
จุดที่ 8 ถึง 9 เท่ากับเพิ่มความบานชายกระโปรงประมาณ 2.5 ถึง 4 เซนติเมตร

 

จุดที่ 10 วัดขึ้นจากจุด 9 เท่ากับ 1 เซนติเมตร โค้งเส้นชายกระโปรงใหม่ดังรูป

 

การสร้างแผ่นหลัง

จุด อยู่ที่เส้นตรงของเอว (เอวที่ยังไม่ได้แต่งโค้งเส้น)

จุด อยู่ที่เส้นโค้งของเอว (เอวที่แต่งเส้นโค้งแล้ว)

จุดที่ อยู่ที่เส้นชายกระโปรงบริเวณเส้นกลางตัวหลัง

จุดที่ วัดจากจุด ออกมา เซนติเมตร ขีดเส้นตรง ถึง 2

จุดที่ ถึง อยู่ที่เส้นสะโพกล่าง  แบ่งครึ่งจุดที่ และ ออกเป็น ส่วนใช้ ส่วน

จุด C  ถึง เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร ลบ เซนติเมตร

จุดที่ 2 – 6 เท่ากับ ระยะ ส่วนของจุดที่ ถึง ที่เส้นสะโพกล่าง โดยขีดฉากออกจากจุดที่ ไปถึงจุดที่ 6

จุดที่ 5 – 7 ความยาวของระยะจุดที่  ถึง 6  โค้งเส้นเป้าใหม่จุดที่ ถึง 7

จุดที่ 8  อยู่ที่เส้นชายกระโปรงบริเวณตะเข็บข้าง

จุดที่ ถึง เท่ากับเพิ่มความบานชายกระโปรงประมาณ 2.5 ถึง เซนติเมตร

 

จุดที่ 10 วัดขึ้นจากจุด เท่ากับ เซนติเมตร โค้งเส้นชายกระโปรงใหม่ดังรูป